Total de visualitzacions de pàgina:

NUMERACIÓ I CÀLCUL

Els infants en aquest apartat han d'adquirir les nocions de nombre, quantitat i càlcul aritmètic.


Es poden treballar conceptes com:

- Molts - pocs
- Relacions d’equivalència
- Relacions d’ordre
- Escriptura de número
- Noció d'afegir i treure
- Composició i descomposició de quantitats
- Càlcul mental
- Noció de quantitat (fins a 9)

A continuació trobareu unes fitxes per a treballar aquest bloc matemàtic, si hi cliqueu al damunt les podreu imprimir.

Omple els buits que falten.
Uneix els punts
Compta les fruites i escriu les quantitats