Total de visualitzacions de pàgina:

LÒGICA

En aquest apartat hi trobem les primeres estructures logicomatemàtiques:
  • Seriacions
  • Agrupacions
  • Relacions d'equivalència
  • Relacions d'ordre
  • Classificacions
  • Aparellament  o associacions

Es treballa el reconeixement de les diferents qualitats:
  • Forma
  • Color
  • Mida

A continuació trobareu unes fitxes per a treballar aquest bloc matemàtic, si hi cliqueu al damunt les podreu imprimir.

Col·loca dins el diagrama de Venn les formes geomètriques tenint en compte l'etiqueta corresponent.